Inici XXXVII Mitja Marató de L'Espirall 2016 El reglament de la mitja 2016

 

REGLAMENT DE LA XXXVII MITJA MARATÓ L’ESPIRALL-VILAFRANCA 2016

Art. 1.- LA CURSA ES OBERTA a tothom que accepti i respecti el present Reglament.

En el cas dels menors d'edat, aquests hauran de presentar una autorització dels seus pares i/o tutors.

Art. 2.- La data de celebració serà el diumenge 18 de desembre del 2016.

L'hora de sortida està fixada a les 10 hores.

La sortida es farà des de l'avinguda de la Pelegrina i l'arribada estarà ubicada al carrer Martorell.

El temps màxim per completar el recorregut és de 2 hores i 30 minuts.

En cas de superar aquest temps, i continuar a la cursa, restarà sota la responsabilitat del corredor/a. (Veure límit de pas)

Art. 3.- INSCRIPCIONS. El preu d'inscripció a la cursa s'ha establert en 18 euros.

El període d'inscripció s'obrirà al públic el 20 d’octubre del 2016. Els atletes es podran inscriure per Internet fins al dia 14 de desembre, a les 23.59 h, o en el moment en què s'arribi al nombre màxim d'inscripcions, establert en 1.000 corredors. La inscripció a la cursa és personal i intransferible.

Un cop feta la inscripció, l'organització no retornarà l'import d’aquesta.

L'organització es reserva el dret d'acceptar inscripcions fora del termini establert. En aquest cas, el preu d'inscripció serà de 25 euros.

Art. 4.- Llicència d'Activitat Física. En el moment de realitzar la inscripció és obligatori fer constar el DNI per tal que l'organització pugui contractar, a través de la Federació Catalana d'Atletisme, la llicència d'activitat física corresponent a la persona inscrita.

Aquesta llicència, que és d'àmbit català i està adreçada a atletes que NO tinguin tramitada cap altra llicència, és obligatòria per a la participació en curses de fons i té vigència d'un dia, concretament per a la data de la realització de la cursa per a la qual s'hagi tramitat (d'acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya)

Art. 5 .- Pitral i cronometratge. El pitral és personal i intransferible. El canvi de pitral suposa la desqualificació. Queda totalment prohibit entrar al recinte d’arribada sense pitral.

Es podrà recollir el mateix dia de la cursa i/o el dissabte dia 17 de desembre, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20.30 h a la AVV de l’Espirall, Pl. Dr. Bonet s/n (Vilafranca del Penedès).

El xip pel cronometratge va adossant al pitral i és d'un sol ús, no s'ha de retornar; per això, el pitral s'haurà de portar sempre en un lloc visible, preferiblement a l’alçada de l'abdomen.

Art. 6.- Distància i recorregut: La distància de la cursa està fixada en 21,097 kilòmetres, que correspon a la distància certificada per la Federació Catalana d'Atletisme per a les curses catalogades com a Mitja Marató.

Cursa de Fons (a peu), per un circuit d'asfalt tallat al trànsit.

Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització.

Com a breu descripció del recorregut, cal esmentar que es farà un recorregut inicial pels carrers de la Vila, per després anar en direcció al poble de les Cabanyes fins a arribar a Guardiola de Font-rubí, des d’on es retornarà cap a Vilafranca per finalitzar el recorregut al barri de l'Espirall.

Tots els corredors estan obligats a seguir en tot moment el circuit, que està senyalitzat i autoritzat convenientment. En cas contrari, l’organització procedirà a la desqualificació de qui ho infringeixi.

Els jutges de la Federació Catalana d'Atletisme vetllaran pel compliment de les normes.

No està permesa la utilització de mitjans mecànics per a la realització d’aquesta.

Art. 7.- AvituallamentsL'organització ha establert un avituallament per a cada 5 km de cursa (aproximadament). Es demana a tots els participants que en facin un ús responsable, utilitzant, en el que sigui possible, els contenidors de recollida selectiva disposats en el recorregut i a la meta.

Art. 8.- Obsequis: L'organització obsequiarà tots els participants amb un obsequi, record de la cursa. Més informació al web de l'organització.

Art. 9.- Categories i premis:

· Cat. 1 HOMES – Cat.DONES       Data de naixement 1995 i posteriors

· Cat. 2 HOMES – Cat.DONES       Data de naixement 1978-1994

· Cat. 3 HOMES – Cat.DONES       Data de naixement 1968-1977

· Cat. 4 HOMES – Cat. 9 DONES       Data de naixement 1958-1967

· Cat. 5 HOMES – Cat. 10 DONES     Data de naixement 1958 i anteriors (a partir de 58 anys)

Premis:

Trofeu pels 5 primers de la general. M/F.

Trofeu pels 3 primers de cada categoria. M/F

L'organització es reserva el dret a demanar el DNI o similar per comprovar la identitat de l'atleta.

Premi Comarcal Alt Penedès. Per a residents a la comarca.

*Trofeu pels 3 primers. M/F

Disminució visual.

*Trofeu per al primer. M/F

(*) Per participar en aquesta categoria és imprescindible que, en fer la inscripció, es marqui la casella corresponent.

- Els corredors que tinguin premi en la general, masculina i femenina, no en tindran en les seves categories.

També tindran un premi especial:

-Millor equip: Es tindran en compte els 5 millors temps dels corredors de cada equip.

És obligatori que s'hagin registrat correctament com a equip competidor.

-L'equip amb el nombre més gran d'inscrits.

Els trofeus es lliuraran, aproximadament ales 12,30 hores

Art. 10.- PREMIS EN METÀL·LIC: (D'acord amb la normativa de curses de fons de la FCA, qualsevol atleta estranger no autoritzat per la Federació Catalana d'Atletisme no podrà optar a cap premi econòmic, o en metàl·lic)

Premi de 200 € (acumulatius) al primer corredor que millori el rècord de la prova: (1 h 05 m 00 s)

Premi de 200 € (acumulatius) a la primera corredora que millori el rècord de la prova: (1 h 17 m 40 s)

Premi de 150 € al primer corredor que millori el temps d’1 h 08 m.

Premi de 150 € a la primera corredora que millori el temps d’1 h 21 m.

Premi de 100 € al segon corredor que millori el temps d’1 h 08 m.

Premi de 100 € a la segona corredora que millori el temps d’1 h 21 m.

Premi de 50 € al tercer corredor que millori el temps d’1 h 08 m.

Premi de 50 € a la tercera corredora que millori el temps d’1 h 21 m.

Art. 11.- Reclamacions. Les reclamacions han de formular-se, per escrit, al Jutge Àrbitre, amb un límit de 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o un cop ocorregut l’incident. Per a aquesta, caldrà fer un dipòsit de 50 euros, que seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.

La decisió del Jutge serà inapel·lable.

Art. 12.- Aquesta cursa és puntuable per a l’11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona.

- Què és? El Challenge de mitges maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de mitges maratons homologades per la Federació Catalana d’Atletisme que es duen a terme a la província de Barcelona.

– Qui hi pot participar? Majors de 18 anys, tant atletes federats com no federats.

Per a més informació, cal consultar a http://www.diba.cat/web/esports/11-challenge

Art. 13.- PROTECCIÓ DE DADES.

Per als participants de la Mitja Marató L’Espirall-Vilafranca i del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona.

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer MMEV2016 titularitat de l'AVV de l'Espirall, amb la finalitat de gestionar les inscripcions, classificacions, certificacions i qualsevol informació relacionada de la prova a la qual s'inscriu. Les seves dades seran tractades per l'AVV de l'Espirall com a "encarregada de tractament" per la gestió pròpia de l'entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota les directrius del responsable del fitxer.

Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada i autoritza a l'AVV de l'Espirall a publicar les seves dades al llistat d'inscrits i a cedir les seves dades a la Diputació de Barcelona als efectes d'elaborar la classificació general del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, adreçant-vos per escrit al Registre General del responsable del fitxer l'AVV de l'Espirall - Plaça Dr. Bonet, s/n - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), aportant fotocòpia del DNI.

Art. 14.-DRETS D'IMATGE. El fet de fer la inscripció a la Mitja Marató L'Espirall-Vilafranca autoritza expressament a l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web de cada cursa, web de la Diputació de Barcelona i altres webs relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió, incloses les xarxes socials. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, incloent-hi la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

 

Art. 15.-ASSEGURANÇA I SERVEI MÈDIC. Cada corredor participa en la cursa sota la seva responsabilitat, i cada participant assumeix personalment els possibles riscos que la seva participació implica sobre ell mateix o sobre terceres persones. L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits o sobre terceres persones, abans, durant o després d’aquesta. No obstant això, l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències. El preu de la inscripció inclou la corresponent assegurança d’accidents.

 

Turisme amb la mitja marató

Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Col·laboradors

Facebook